Marble Range

MVG 342 | Venice rambla brick

 Stone

THICKNESS

9mm

tile SIZE

48x148mm

sheet SIZE

300x300mm

PCS/BOX

11

SQM/BOX

1 sqm/box

KG/BOX

22,96 kg/box

MVG 629 | Venice rambla herringbone

 Stone

THICKNESS

9mm

tile SIZE

48x148mm

sheet SIZE

300x300mm

PCS/BOX

11

SQM/BOX

1 sqm/box

KG/BOX

22,96 kg/box

MVG 630 | Venice Rambla 48x48

 Stone

THICKNESS

9mm

tile SIZE

48x48mm

sheet SIZE

300x300mm

PCS/BOX

11

SQM/BOX

1 sqm/box

KG/BOX

22,96 kg/box

MVG 341 | Venice sacra brick

Stone

THICKNESS

9mm

tile SIZE

48x148mm

sheet SIZE

300x300mm

PCS/BOX

11

SQM/BOX

1 sqm/box

KG/BOX

22,96 kg/box

MVG 628 | Venice sacra herringbone

 Stone

THICKNESS

9mm

tile SIZE

48x148mm

sheet SIZE

300x300mm

PCS/BOX

11

SQM/BOX

1 sqm/box

KG/BOX

22,96 kg/box

MVG 354 | Venice Sacra 48x48

 Stone

THICKNESS

9mm

tile SIZE

48x148mm

sheet SIZE

300x300mm

PCS/BOX

11

SQM/BOX

1 sqm/box

KG/BOX

22,96 kg/box

MVG 343 | Venice maron brick

Stone

THICKNESS

9mm

tile SIZE

48x148mm

sheet SIZE

300x300mm

PCS/BOX

11

SQM/BOX

1 sqm/box

KG/BOX

22,96 kg/box

MVG 343 | Venice maron Herringbone

Stone

THICKNESS

9mm

tile SIZE

48x148mm

sheet SIZE

300x300mm

PCS/BOX

11

SQM/BOX

1 sqm/box

KG/BOX

22,96 kg/box

MVG 632 | Venice Maron 48x48

Stone

THICKNESS

9mm

tile SIZE

48x148mm

sheet SIZE

300x300mm

PCS/BOX

11

SQM/BOX

1 sqm/box

KG/BOX

22,96 kg/box

MVG 344 | Venice cavour brick

Stone

THICKNESS

9mm

tile SIZE

48x148mm

sheet SIZE

300x300mm

PCS/BOX

11

SQM/BOX

1 sqm/box

KG/BOX

22,96 kg/box

MVG 627 | Venice cavour herringbone

 Stone

THICKNESS

9mm

tile SIZE

48x148mm

sheet SIZE

300x300mm

PCS/BOX

11

SQM/BOX

1 sqm/box

KG/BOX

22,96 kg/box

MVG 402 | Venice Cavour 48x48

 Stone

THICKNESS

9mm

tile SIZE

48x148mm

sheet SIZE

300x300mm

PCS/BOX

11

SQM/BOX

1 sqm/box

KG/BOX

22,96 kg/box

MVG 560 | Venice carrara brick

Stone

THICKNESS

9mm

tile SIZE

48x148mm

sheet SIZE

300x300mm

PCS/BOX

11

SQM/BOX

1 sqm/box

KG/BOX

22,96 kg/box

MVG 626 | Venice carrara herringbone

 Stone

THICKNESS

9mm

tile SIZE

48x148mm

sheet SIZE

300x300mm

PCS/BOX

11

SQM/BOX

1 sqm/box

KG/BOX

22,96 kg/box

MVG 623 | Venice carrara 48x48

 Stone

THICKNESS

9mm

tile SIZE

48x148mm

sheet SIZE

300x300mm

PCS/BOX

11

SQM/BOX

1 sqm/box

KG/BOX

22,96 kg/box

MVG 561 | Venice margutta brick

Stone

THICKNESS

9mm

tile SIZE

48x148mm

sheet SIZE

300x300mm

PCS/BOX

11

SQM/BOX

1 sqm/box

KG/BOX

22,96 kg/box

MVG 625 | Venice Margutta herringbone

 Stone

THICKNESS

9mm

tile SIZE

48x148mm

sheet SIZE

300x300mm

PCS/BOX

11

SQM/BOX

1 sqm/box

KG/BOX

22,96 kg/box

MVG 238 | Venice Margutta 48x48

 Stone

THICKNESS

9mm

tile SIZE

48x148mm

sheet SIZE

300x300mm

PCS/BOX

11

SQM/BOX

1 sqm/box

KG/BOX

22,96 kg/box

MVG 634 | Venice wood white brick

Stone

THICKNESS

9mm

tile SIZE

48x148mm

sheet SIZE

300x300mm

PCS/BOX

11

SQM/BOX

1 sqm/box

KG/BOX

22,96 kg/box

MVG 635 | Venice Wood White herringbone

 Stone

THICKNESS

9mm

tile SIZE

48x148mm

sheet SIZE

300x300mm

PCS/BOX

11

SQM/BOX

1 sqm/box

KG/BOX

22,96 kg/box

MVG 633 | Venice Wood White 48x48

 Stone

THICKNESS

9mm

tile SIZE

48x148mm

sheet SIZE

300x300mm

PCS/BOX

11

SQM/BOX

1 sqm/box

KG/BOX

22,96 kg/box